Carl von Linné

Berättelsen om Linné

Christer Odlander vid dragspel och Linnea

En musikteaterföreställning om vår store botanist
Linnéa Sallay, sång/fiol/manus/produktion
Christer Odlander, piano/dragspel/medaktö