FSAG

FSAG – Föreningen Stockholms Auktoriserade Guider

Föreningen Stockholms Auktoriserade Guider. Här kan man hitta drygt 300 guider som tillsammans behärskar ett 30-tal olika språk och besitter en enorm kunskap. Välj mellan olika stadsvandringar och guideturer.